top of page

5 þættir sem skilja LET mannauðslíkanið frá öðrum stjórnþjálfunum


Valkostir í stjórn- og starfsmannaþjálfun í dag eru margir og það er ekki lengur þannig að nokkur þjálfunarfyrirtæki stjórni markaðnum. Þar að auki eru margar góðar stjórn- og starfsmannaþjálfanir í boði og þess vegna þarf að verða alveg skýrt hvernig LET mannauðslíkanið er frábrugðið öðru sem er á markaðnum. Eftirfarandi þættir útskýra mikilvægasta muninn á LET mannauðslíkaninu gagnvart öðru á markaðnum.

VÍSINDALEGUR GRUNNUR

Leader Effectiveness Training LET mannauðslíkanið er heilsteypt og vel samþættað við grundvallaratriði og grundvallarreglur hegðunarvísinda. Færni sem kennd er í LET mannauðslíkaninu eru byggð á áreiðanlegum og virtum rannsóknum á mannlegri hegðun. Þessir færni virkar. Við vitum að hún virkar. Það þýðir ekki að treysta á brellur.

Aðrar stjórn- og samskiptaþjálfanir Margar stjórn- og samskiptaþjálfanir byggja á "nýjungum" eða "tískustraumum." Það er mikið af ágiskunum og vangaveltum í mörgum stjórn- og samskiptaþjálfunum. Sumar stjórn- og samskiptaþjálfanir fela einnig í sér mikla "nýaldarhugsun“ og hafa litlar eða engar sannanir sem styðja við virkni þeirra.

ÞJÁLFUN

Leader Effectiveness Training LET mannauðslíkanið viðurkennir að innræting á nýrri færni krefst æfingar. Engin fyrirlestur mun kenna þér færni. Fólk þarf að æfa nýja færni til að læra hana. LET mannauðslíkanið er með nægan æfingartíma í vinnustofu fyrir þátttakendur til að þeir geti byggt upp gott sjálfstraust til að nota sína nýju færni.

Aðrar stjórn- og samskiptaþjálfanir Í mörgum stjórn- og samskiptaþjálfunum er talað um að mikið efni sé hægt að setja inn í eitt þjálfunarumhverfi. Þótt auðvelt sé að tala um mikið af þáttum, er alltaf erfitt að læra færni nógu vel til að geta notað hana. Sumar stjórn- og samskiptaþjálfanir renna hratt yfir efni sem getur verið mjög erfitt að ná góðum tökum á.

FULLKOMNUN

Leader Effectiveness Training LET hugmyndafræðin er umhverfi í hegðun sem gerir þátttakendum kleift að beita sinni færni á mjög fjölbreyttu sviði og við mismunandi aðstæður og fólk. Líkanið sýnir þátttakendum hvenær á að nota hvaða færni (og hvenær ekki) og hvernig á að nota hverja færni í tengslum við aðra færni.

Aðrar stjórn- og samskiptaþjálfanir Margar stjórn- og samskiptaþjálfanir kenna sumt af þessarri færni. Með því að kenna bara aðeins hluta líkansins, mun þátttakendur verða viðkvæmir fyrir mörgum mögulegum óþægilegum afleiðingum í samskiptum. Það er ekki hægt að hámarka skilvirkni í samskiptum nema að kunna alla færnisþætti.

HAGNÝTNI

Leader Effectiveness Training LET mannauðslíkanið kennir einfalt og frábært samskiptalíkan sem ekki krefst þess að notandinn sé með menntun í sálfræði eða félagsfræði. Þátttakendur þurfa ekki að "greina" annað fólk. Þátttakandinn þarf aðeins að fylgjast með og taka ábyrgð á því að nota sína hæfileika.

Aðrar stjórn- og samskiptaþjálfanir Margar stjórn- og samskiptaþjálfanir bjóða upp á innsýn í mannleg hegðun sem er vissulega gagnlegt eða áhugavert, en takmarkar hagkvæmni þeirra. Ef þátttakandi þarf að þekkja "tegund" eða "stíl" í samskiptum annars aðila er samkiptalíkanið takmarkað við þær upplýsingar sem hann fékk.

ÁBYRGÐ

Leader Effectiveness Training LET hugmyndafræðin gerir þátttakandanum kleift að vera algerlega ábyrgur fyrir eigin hegðun og samskiptum. Þetta virkar hjá þátttakendum þó "aðrir" hafi ekki lært þetta. Þessi færni virkar með starfsfólki, stjórnendum, vinnufélögum, vinum og fjölskyldu (þ.m.t. börnum).

Aðrar stjórn- og samskiptaþjálfanir Sumar stjórn- og samskiptaþjálfanir bjóða upp á innsýn og hæfileika til að geta unnið í hóp þar sem allir meðlimir hafa verið þjálfaðir í ákveðnu ferli, en þetta hefur lítið gildi ef aðilar vill nota þessa færni sína annars staðar.

Tilvísun í grein eftir William D. Stinnett, Ph.D.


bottom of page