top of page

Stefnumótun í starfsþjálfun skilar meiri verðmætasköpun


Hafa stefnumótun og áætlanir um árangur. Að vera með skipulagða starfsmenntun stuðlar að því að fjölga markvisst reyndum og hæfum starfsmönnum til að taka vel á öllum þáttum í starfsumhverfinu. Með því að auka og efla færni starfsfólksins er einnig dregið úr áhættu á því að starfsmenn líti á það sem "eftirsóknarvert" að fara frá fyrirtækinu eða stofnuninni. Starfsþjálfun sem byggir á markvissri stefnumótun og er ætlað að stuðla að árangri felur í sér þjálfun á leiðtogun, mótun um ákvarðanatöku, árangursríka stjórnun, samskiptalega færni og hlutverkahæfni í starfi.


Auka verðmæti starfsfólksins. Skilvirka starfsþjálfun er hægt að nota til að "uppfæra" eða "fjölhæfa" starfsfólk. Uppfæring felur í sér að efla þekkingu starfsmanns á hans núverandi færni og fjölga þannig hæfum aðilum í hverju starfsumhverfi. Fjölhæfni er ferlið við að þjálfa starfsmenn í nýjum eða tengdum atferlisþáttum til að auka notagildi þeirra innan fyrirtækisins. Starfsmenn með fjölbreytta þekkingu og reynslu geta framkvæmt fleiri og ólík verkefni og skilað þeim betur og auðveldara inn í önnur starfsumhverfi í fyrirtækinu eða stofnuninni.

Draga úr álagshraða. Fjárfesting í starfsþjálfun getur viðhaldið þekkingu og reynslu í starfsumhverfinu. Vel skipulögð starfsþjálfun skapar starfsumhverfi fyrir starfsmenn sem viðheldur varðveislu á þeim og þeir leita þá síður að betri tækifærum annars staðar. Annar jákvæður þáttur er að með þessu má draga úr kostnaði við ráðningar á starfsfólki.

Auka skilvirkni í rekstrinum. Þjálfun starfsmanna getur aukið skilvirkni þeirra og hækkað framleiðni hjá þeim í daglegum vinnubrögðum. Starfsþjálfun getur einnig hjálpað fyrirtækinu eða stofnuninni við að ná meira samræmi og stöðugleika í eftirliti og gæðum og lagt grunn að meiri árangri við að ná skipulagsmarkmiðum og markmiðum um hámarks framlegð og verðmætasköpun.

Setja staðla um vinnubrögð. Þjálfun á starfsfólki til að ná bestu starfsvenjum í þeirri grein sem starfað er í, hjálpað við að byggja upp góðan orðstír og gefa samkeppnisaðilum verðuga samkeppni! Mörg fyrirtæki starfa á mettuðum mörkuðum þannig að það geta verið fáir þættir sem skila þeim umfram gæðum í viðskiptum sem þarf gagnvart samkeppnisaðilum.


bottom of page