Harvard tímaritið staðfestir gæði LET mannauðslíkansins

 

 Við stöndum frammi fyrir mikilli áskorun í mannauðsumhverfi fyrirtækja og stofnana.

 

Áskorunin felst í að innleiða breytingar í stjórnun sem byggja á...
– samstarfi, samráði og samvinnu!

 

Hvers vegna er verið að kalla á þetta?

Samantekt á áratuga rannsóknum sýna fram á þessir þættir skila betra og afkastameira starfsumhverfi og betri afkomu fyrirtækja og stofnana.

 

Þetta kallar á aukna hæfni í samskiptum og áherslu á tilfinningagreind, en hvað er það?

 

Tilfinningagreind vísar meðal annars til hæfni fólks til að þekkja, skilja og hafa áhrif á eigin tilfinningar. Daníel Goleman mótaði á sínum tíma nýtt hugtak sem hann nefndi þessu sama nafni, tilfinningagreind og skrifaði í kjölfarið bókina Tilfinningagreind: Hvers vegna hún getur skipt meira máli en greindarvísitala (e. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilfinningagreind er samkvæmt Goleman samsett úr fimm lykilþáttum:

 • Hæfni til að þekkja og nefna réttilega eigin tilfinningar ásamt skilningi á tengslum hugsana, tilfinninga og hegðunar.

 • Hæfni til að stjórna eigin tilfinningum, til dæmis til að bæta eigin líðan.

 • Hæfni til að setja sig inn í ákveðið tilfinningalegt ástand ásamt vilja til að ná árangri.

 • Hæfni til að skynja, þekkja og taka tillit til tilfinninga annarra.

 • Hæfni í mannlegum samskiptum.


Hæfni í mannlegum samskiptum er einmitt það sem við hjá Gordon stjórn- og samskiptamiðstöð bjóðum og LET prógrammið frá Gordon Training International byggir á.

 

Það þarf samt að passa sig – er þetta ekki bara enn eitt námskeiðið sem fer inn um annað eyrað og út um hitt.

 

Í Bandaríkjunum gerði Harvard tímaritið könnun á árinu 2011 og spurði millistjórnendur sem höfðu farið í starfsmannaþjáfun, hvort þetta hefði skilað árangri í þeirra starfsumhverfi. 75% eða þrír af hverjum fjórum sögðu að þetta hefði ekki skilað neinu. Aðalástæðan var vöntun á stuðningi innan fyrirtæksins við innleiðingu á því sem þeir lærðu.

 

Harvard skilgreindi sex atriði sem sem þarf til að starfsmannaþjálfun skili sér til árangurs:

 1. Eldri stjórnendur skilgreini og sjái skýr gildi í þeirri stefnumótun sem fyrir hendi er.

 2. Safnað þarf nafnlausum athugasemdum frá stjórnendum og starfsfólki og greina hindranir á innleiðingu á þáttum í nýrri starfsþjálfun. Endurskilgreina þarf hlutverk, ábyrgð og sambönd sem þörf er á til að sigrast á hindrunum sem standa í veginum fyrir breytingum.

 3. Dagleg þjálfun og ráðgjöf sem aðstoðar starfsfólkinu til að verða skilvirkari í nýju umhverfi.

 4. Setja reglulega inn viðbótarþjálfun sem þörf er fyrir til að ná árangri.

 5. Árangur í breyttri hegðun sé mældur samkvæmt mælikvörðum fyrir einstaklinga og samkvæmt ákveðnum grunni um árangur.

 6. Kerfi fyrir val, mat, þróun og eflingu á færni er sífellt endurmetið til að endurspegla og viðhalda þeim breytingum á hegðun sem átti að ná fram. Vandamálin þarf að greina í trúnaði í umhverfi starfsfólksins til að ná fram földum hindrunum sem koma í veg fyrir að ná árangri.
   

LET árangurskerfi Gordon Training International með LET Stjórn- og samskiptaþjálfun og sex þrepa innleiðingu uppfyllir stóran hluta af þessum sex atriðum hér að framan.

Share on Facebook
Please reload

GORDON TRAINING ICELAND

Klukkurima 73

112 Reykjavík

Iceland

Sími 893 0014

gudmundur@gordon.is

Gordon Training International

 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon

© 2017 GORDON